Księga pamiątkowa - Klub piłkarski

Księga Gości - Pałac

Księga Pamiątkowa - OSP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ship for World Youth

Kronika - Podróże na koniec świata

Kronika - Wspólnota Trudnych Małżeństw

Księga - Życzenia dla Polski

Ksiega pamiątkowa - Historia i Wydarzenia Pałacu

Kronika - Browar

Kronika z okienkiem - Koło Gospodyń Wiejskich Niebieskie Korale

Kronika z pudełkiem

Księga Gości - Marta i Samuel

Kronika - 25 lat przez Świat

Księga Pamiątkowa - 50-lat Chóru Parafialnego

Kronika - M.B. "40......"

Kronika - Historia rodu i herbu

Kronika

Kronika - Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Złota Księga